Team

Chantal Houbein

Directeur

Annemarie vd Meer 

Kwaliteitsondersteuner, coördinatie Leerlingenzorg

Bettie Postma

Groep 1a/2a, onderbouwcoördinator

Ineke v/d Schaaf

Groep 1b/2b

Clara Renkema

Groep 1c, 1b/2b 

Wilma vd Sluis Groep 1c
Marjanna Kooistra Groep 3b/4b

Nyncke Boersma

Groep 3b/4b

Gea Postma

Groep 3a

Kinny Krist

Groep 3a en groep 4

Sieny Winter

Groep 4

Hinke Algra

Groep 6/7, vertrouwenspersoon kinderen

Grytsje Slagman

Groep 5

Mynke Faber

Groep 6, ICT coördinator

Maaike de Vries

Groep 6

Minne van Wieren

Groep 7, taalcoördinator
Mynke Faber Groep 7 woensdag

Bianca Sikma

Groep 6/7, bovenbouwcoördinator

Tobias Faber Groep 8
   

Gina Vogelzang

Onderwijsassistent midden/bovenbouw

Jikke v/d Zwaag

Schoonmaak

Klazina v/d Wal

Schoonmaak

Aafke Kempenaar Schoonmaak