Schooltijden en vakantierooster

 

Schooltijden

CBS de Stapstien werkt met een rooster van vijf gelijke dagen.
 

 

 

 

 

 Maandag 

 Dinsdag

 Woensdag 

 Donderdag 

 Vrijdag

Groepen 1/2 

 

 8.30-14.15

 

 8.30-14.15

 8.30-14.15

 8.30-14.15

 

Vrij!

 

Groepen 3 t/m 8   

 8.30-14.15

 8.30-14.15. 

 8.30-14.15

 8.30-14.15 

 8.30-14.15.   

 

Vakantieregeling

In onderstaand overzicht ziet u de vakanties in het schooljaar 2023-2024

 

Periode

Herfstvakantie

23 t/m 27 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december t/m 05  januari 2024

Voorjaarvakantie

19 februari  t/m 23 februari 2024.          

Pasen

29 maart t/m 1 april 2024

Meivakantie

 29 april  t/m 10 mei 2024

Hemelvaart/Pinksteren 

 9 mei t/m 12 mei/ 20 mei 2024

Zomervakantie

 20  juli t/m 1 september 2024

Vrije dag(del)en

 

di. 7 november

Studiedag

woe. 10 januari en di 19 maart 

Studiemiddag kinderen vrij vanaf 12.00 uur

ma 05 februari

Studiedag 

do. 11 april

Studiedag 

woe. 26 juni

Studiedag

vrij. 12 juli

Studiedag