Groep 8

Groep 8 bestaat dit schooljaar uit 27 kinderen. Er zitten 14 jongens en 13 meisjes in de groep.

Op maandag en dinsdag staat juf Grytsje voor de groep en op woensdag tot en met vrijdag staat juf Bianca voor de groep.

Juf Gina is er op maandagmiddag en op woensdagmorgen. Op dinsdagmiddag krijgt groep 8 gym van meester Luit en op vrijdagmorgen krijgen ze gym van meester Eelke. 

De dag wordt gestart met het gebed en een verhaal. Daarna wordt in de morgen rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen gegeven. In de middag komen vooral zaken zoals: woordenschat, crea, burgerschap etc. aan bod. Ook starten we dit jaar met de nieuwe methode Topontdekkers. In deze methode gaan we aan de slag met geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.  In deze methode gaan de leerlingen bezig met ontdekkend leren en doet het een beroep op de 21-eeuwse vaardigheden. In het volgende half jaar krijgen de kinderen muziek van een muziekdocent.