Informatie

De Naam: “CBS de Stapstien”.
Vroeger waren de wegen onbegaanbaar. Het schoeisel was vaak slecht. De wandelaar had steunpunten nodig, zoals balken en stenen om over te lopen. Zo verplaatste iemand zich van de ene plaats naar de andere.  Zo is ‘De Stapstien’ een vaste plek op je levensweg. Een plaats waar je houvast vindt.
De figuren in het logo stellen drie ‘stapstiennen’ voor.
De Stapstien is ontstaan uit een fusie (1995) tussen de Ds. Griffijnschool en de G. W. Blankenschool. 
 
De normen en waarden zoals die in de Bijbel staan, spelen een rol bij ons werken, leren, spelen en omgaan met elkaar. Het gaat hier-bij om naastenliefde, invoelingsvermogen, mededogen, vergeving en rentmeester-schap. Een nadere uitwerking van deze aspecten is in de volgende hoofdstukken verwerkt.
Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten helpen uw kind te ontdekken wie het werkelijk is. Zo kan het met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.