Groep 3a

In onze groep zitten dit jaar 25 kinderen, 12 jongens en 13 meisjes. Op maandag en dinsdag staat juf Sieny Winter voor de klas en op de woensdag, donderdag en vrijdag juf Gea Postma. Elke morgen beginnen we met de opening, we bidden, zingen en horen 2x in de week een bijbelverhaal. Daarna leren we voornamelijk lezen, rekenen, schrijven met tussendoor andere activiteiten waaronder gym, knutselen/tekenen en natuurlijk spelen we zo nu en dan. 

Op de maandag- en dinsdagmorgen krijgen we ondersteuning van meester Bauke Hoekstra tijdens het lezen, op de woensdag was juf Hiske er tot begin november en op de donderdag en soms vrijdag is meester Teake Taekema onze stagiair. 

We hebben 2 keer in de week gym: op de dinsdag van meester Luit en op de vrijdag van meester Eelke. In de oneven weken gaan we op donderdagmorgen naar de bieb. Op de dag ervoor leveren we onze boeken in. 

Het is belangrijk dat we leren goed met elkaar om te gaan, verhalen met elkaar te delen, goed voor elkaar en onze spullen te zorgen. Daarover wordt dagelijks met elkaar gesproken, wat goed gaat en wat nog beter kan. Zo helpen we elkaar op weg. 

We hopen er met elkaar een heel fijn en leerzaam jaar van te maken!!