Medezeggenschapsraad (MR)

Voor belangrijke beslissingen of voor het wijzigen van schoolbeleid hebben wij vooraf advies of instemming van de MR nodig. U kunt denken aan alle zaken die met het schoolbeleid te maken hebben, zoals formatie, vakantierooster, begroting, schoolgids en schoolplan.
Wanneer er een voorstel m.b.t. één van deze zaken ligt, zal de MR zich daarover buigen.
De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Beide hebben eigen instemmings- of adviesrecht. De raad komt zes keer per jaar bij elkaar.

Leden MR:
Voorzitter/ouderlid: Otto Christiaan Jonker
Ouderlid: Hendrika van der Meulen
Ouderlid: Jildert de Vries
Leerkracht: Clara van der Schaaf
Leerkracht: Nyncke Boersma
Leerkracht: Kinny Krist
mailadres: mr.stapstien@arlanta.nl