Verlofaanvraag

Dit formulier kunt u printen, invullen en aan uw kind(eren) meegeven als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid van verlof. De leerkracht van uw kind zorgt ervoor dat dit formulier bij de directie terecht komt. Per omgaande krijgt u het dan weer terug met toegewezen of afgewezen advies.