Groep 6

Er is dit jaar één groep 6 met 30 kinderen en 2 juffen. Juf Mynke is er op de maandag en dinsdag en juf Maaike is er op de woensdag t/m vrijdag. Een paar momenten in de week krijgen we ondersteuning van juf Gina. Ook hebben we een stagiare, juf Fiona, zij gaat het tweede half jaar ook de lio stage doen in onze groep.

We hebben 2 keer in de week gym van 2 verschillende gymleerkrachten. Op dinsdag meester Luit en op de vrijdag meester Eelke.

Iedere woensdag maken we gebruik van de bibliotheek.

Regelmatig werken we aan projecten, zoals het koperproject of de KBW.

Info en foto's hierover en over andere schoolgebeurtenissen worden geplaatst op Mijn School, in het fotoalbum van groep 6.