Groep 3b/4b

IIn de combigroep 3b/4b zitten dit jaar 24 kinderen: 13 leerlingen in groep 3b en 11 in groep 4b. In deze klas wordt lesgegeven door juf Marjanna Kooistra op maandag en dinsdag en juf Nyncke Boersma op de donderdag en vrijdag. Op de woensdagen staan zijn om en om voor de klas. Op maandag is er een onderwijsassistent: juf Janne Peters en op donderdag is er een stage-juf van de verkorte PABO-opleiding: juf Marjan Dijkstra.

We gaan 2x in de week naar de gym; dit is op dinsdagmorgen en vrijdagmiddag. Daar hebben we les van een gymleerkracht. De gymkleding mag door de week op school blijven, maar dan wel in een speciale gymtas met het liefst de naam er op. Ook gaan we één keer in de twee weken naar de bibliotheek. Deze is in school, dus dat is lekker handig. We mogen de boeken mee naar huis nemen om te lezen en meestal houden we ook één boek in ons vak op school om hierin te kunnen ‘stillezen’. De juffen zien graag dat er standaard een plastictas in de rugzak zit. Dit is altijd handig voor de boeken of een werkje wat mee naar huis moet.